DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2014.131933

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ В РОЗПОДІЛЬЧІЙ МЕРЕЖІ НИЗЬКОЇ НАПРУГИ З ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИМИ ДЖРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ

Anatolii Yuriiovych Fedorov

Анотація


Метою є відображення проблематики мереж низької напруги (НН) у зв’язку з впровадженням до них децентралізованих джерел енергії (ДДЕ), що створює необхідність підвищити якість захисту, автоматики і контролю в цих мережах. Для цього була створена імітаційна модель мережі НН з ДДЕ (фотоелектрична система) в програмному пакеті Matlab. Розроблено ряд моделей, які імітують роботу захисту і автоматики. На базі створених моделей досліджено різноманітні сталі та перехідні режими роботи мережі, які дозволили перевірити адекватність роботи блоків захисту, автоматики і мережі в цілому.

Ключові слова


моделювання; мережа низької напруги; децентралізовані джерела енергії; поновлювальні джерела енергії; пристрої захисту; Smartgrid; Microgrid; Matlab

Повний текст:

PDF

Посилання


Каталог публікацій [Електронний ресурс]: Вибрані публікації / Валерій Вяткін – Електрон. дані. – © Valeriy Vyatkin, 2010. – «Smartgrid -больше чем smartgrid», Валерій Вяткін, Оклендський Університет, Нова Зеландія - Режим доступу: http://www.vyatkin.org/publ/Vyatkin%20talk%20SmartGrid.pdf.

Матеріали офіційного документу: R. H. Lasseter, A. Akhil, C. Marnay, J. Stephens, J. Dagle, R. Guttromson, A. Meliopoulous, R. Yinger and J. Eto, “The CERTS Microgrid Concept,” White paper for Transmission Reliability Program, Office of Power Technologies, U.S. Department of Energy, 2001.

Матеріали наук. конф. I. Vechiu, A. Llaria, O. Curea, H. Camblong, “Control of Power Converters for Microgrids,” March 26-29, Ecologic Vehicles-Renewable Energies, Monaco, 2009.

Матеріали наук.-техн. конф. А. В. Левшов, А. Ю. Федоров, А. В. Молодиченко, «Математическое моделирование фотоэлектрических солнечных элементов», 12-14 травня 2011р., м. Святогірськ, Наукові праці «ДонНТУ», Серія «Електротехніка і енергетика» Випуск 11(186), ISSN 2074-2630, Донецьк, 2011. – С. 246-249.

Матеріали наук.-техн. конф. А. В. Левшов, А. Ю. Федоров «О математическом моделировании фотоэлектрических модулей», 21-24 травня 2013р., м. Донецьк, Наукові праці «ДонНТУ», Серія «Електротехніка і енергетика» Випуск 1(14), ISSN 2074-2630, Донецьк, 2013. – С. 153-158.

Матеріали наук.-техн. конф. A. Fedorov, C. Hübner, C. Diedrich, A. Levshov, «Untersuchung von Fehlerszenarien in elektrischen Verteilnetzen mit hohem Anteil dezentraler Einspeisung», 25-26 September 2013, Magdeburg Maschinenbau-Tage: Effizienz, Präzision, Qualität, OVGU ISBN 978-3-940961-90-7, Magdeburg, 2013.

Матеріали офіційного документу: Alexandre Oudalov, Antonio Fidigatti, Thomas Degner, etc. «Novel protection systems for microgrids», Final Version, Partial Report – Switzerland, 2009. – 168 р.

Матеріали офіційного документу: «Руководство LOGO! Справочник по аппарату», Siemens, 03.2009. – 302 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com