DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2014.132721

КОМПЛЕКСНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ CПОЖИВАННЯ АКТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ВИТРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ТА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

Anatolii Ihorovych Zamulko, Yaroslav Semenovych Bederak

Анотація


Метою дослідження є розробка алгоритму комплексного статистичного аналізу даних споживання активної електроенергії, витрат енергоресурсів та обсягів виробництва продукції та впровадження статистичного аналізу в практичну діяльність. Запропоновані параметри та критерії, що можуть допомогти технологічному персоналу промислових підприємств забезпечити оптимальну та економічну роботу систем подачі і розподілу таких енергоносіїв, як електроенергія, вода, природний газ, тепло, стиснене повітря тощо на виробничих об’єктах, грунтуючись на зібраних облікових даних енергоспоживання за минулі періоди, інформації про динаміку споживання. Зроблений висновок про те, що статистична обробка одержаних даних по кожному виду інженерного устаткування (водопостачання та водовідведення, постачання стисненим повітрям, газом, електроенергією та парою) та різноманітних витратних коефіцієнтів за запропонованим в роботі алгоритмом дає можливість виявити "слабкі ділянки" і визначити найбільш раціональні шляхи для оптимізації використання енергії.

Ключові слова


електроспоживання; витрати енергоресурсів; статистичний аналіз даних

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисенко М.А. Дослідження електричних навантажень насосної станції / М.А.Денисенко, Я.С.Бедерак // Енергетика і електрифікація. – 2012. – No5. – С. 3 – 11.

Волобринский С. Д. Электрические нагрузки промышленных предприятий / С. Д. Волобринский, Г. М. Каялов, П. Н. Клейн, Б. С . Мешель. – Л.: Энергия, 1971. – 264 с.

Фокин Ю. А. Вероятностно-статистические методы в расчетах систем электроснабжения / Ю.А.Фокин. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 240 с.

Шидловский А. К. Расчеты электрических нагрузок систем электроснабжения промышленных предприятий / А. К.Шидловский, Г. Я. Вагин, Э. Г. Куренный. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 224 с.

Жежеленко И. В. Методы вероятностного моделирования в расчетах характеристик нагрузок потребителей / И. В. Жежеленко, Ю. Л. Саенко, В. П. Степанов. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 96 с.

Денисенко М. А. Спеціальні питання електропостачання : навч. посіб. Ч.І.: Вибір елементів електропостачальних систем на основі стохастичного моделювання процесів, що відбуваються в них / М.А.Денисенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 288 с.

Денисенко Н.А. Исследование статистических данных о потреблении активной электрической энергии и расходе воды на насосной станции / Н.А. Денисенко, А.И. Замулко, Я.С. Бедерак // Промышленная энергетика. – 2014. – No3. – С. 12 – 16.

Стеценко І.В. Побудова багатофакторних математичних моделей енергоспоживання на хімічному виробництві / І.В. Стеценко, Я.С Бедерак // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2013. – No7. – С. 41 – 48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com