DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2014.133318

ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ – ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКІЙ СФЕРІ

Olena Volodymyrivna Borychenko, Andrii Yuriiovych Taran

Анотація


У статті проаналізовані основні положення міжнародного стандарту ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту – вимоги та керівництво щодо застосування». Система енергетичного менеджменту, яка розроблена і впроваджена відповідно до міжнародного стандарту, направлена на керування такою складовою процесу як підвищення рівня енергоефективності будь-якого типу організації. Обґрунтована необхідність інтегрування системи енергоменеджменту в існуючі системи менеджменту, коли одночасно можуть бути вирішені питання покращення якості, управління енергоефективністю, охорони навколишнього середовища та професійної безпеки.

Ключові слова


енергоефективність; інтегрована система енергоменеджменту; міжнародні стандарти

Повний текст:

PDF

Посилання


Энергетический менеджмент / [А.В. Праховник, А.И. Соловей, В.В. Прокопенко и др.] – К.: ІЕЕ НТУУ «КПИ», 2001. – 472 с.: ил.

Поспелова Т.Г. Основы энергосбережения / Поспелова Т.Г. – Минск: УП «Технопринт», 2000. – 353с.

Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению: ГОСТ Р ИСО 50001:2011 – ГОСТ Р ИСО 50001:2011. – М. : Стандартинформ, 2012. – 60 с.

Кусакин Н. А. Интегрированные системы менеджмента на основе международных стандартов. Начало пути / Н.А. Кусакин, В.В. Назаренко, И.И. Осмола // Новости. Стандартизация и сертификация. – Минск: БелГИСС. – 2005. – No 1. – С. 49–53.

Корешков В. Інтегровані системи менеджменту організації. Особливості, проблеми і шляхи вирішення / В. Корешков, В. Назаренко, М. Кусакін, І. Осмола // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – No 1 (44). – 2007 [Електроний ресурс] Режим доступу: http://www.klubok.net/Downloadsindex-req-viewdownloaddetails-lid-338.html.

Пособие по курсу «Основы целевого энергетического мониторинга». – М.: ЭНИЗАН, АСЭнМ, 1997 – 38 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com