DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2013.142181

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИЧНОГО АУДИТУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Oleh Oleksandrovych Zakladnyi, Oleksandr Mykolaiovych Zakladnyi

Анотація


Відповідно до європейських директив і стандартів стосовно підвищення рівня енергоефективності відоме твердження енергоменеджменту – «Не можеш вимірювати – не можеш керувати» – означає, що визначення енергетичних індикаторів є основою енергетичного менеджменту. Таким чином, засоби діагностичного аудиту, які забезпечують контроль рівня енергетичної ефективності споживачів шляхом моніторингу енергетичних індикаторів, є необхідним елементом сучасної системи енергетичного менеджменту. Такі засоби, розроблені відповідно до принципів сучасних smart-технологій, дозволять реалізувати на підприємстві систему енергоменеджменту відповідно до стандарту ISO 50001:2011.

Ключові слова


система енергетичного менеджменту; рівень енергетичної ефективності; енергоаналіз; електромеханічна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Закладний О.О. Методика функціонального діагностування енергоефективності асинхронного електропривода / О.О.Закладний . - Енергетика: економіка, технології, екологія. 2013. No1. С. 77-82.

Закладний О.О. Функціональне діагностування енергоефективності електромеханічних систем: Монографія / О.О. Закладний. – К.: Видавництво «Лібра», 2013. – 195 с.

Праховник А.В. Діагностування енергоефективності електромеханічних систем як інструмент енергоменеджменту / А.В. Праховник, О.М. Закладний, О.О. Закладний // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2011, - Вип. 21. С. 121-128.

Закладний О.О. Енергетична модель формування і збереження еталонів для систем функціонального моніторингу асинхронного електропривода / О.О. Закладний, О.М. Закладний, І.В. Притискач // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2011, - Вип. 20. С. 159-166.

Закладний О.О. Програмне забезпечення функціонального діагностування енергоефективності електромеханічних систем з асинхронними двигунами / О.О. Закладний, О.М. Закладний // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2011. No2. С. 102-108.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com