DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2013.147950

КЕРУВАННЯ ВЕНТИЛЬНИМ ДВИГУНОМ З ЗАСТОСУВАННЯМ ТРИРІВНЕВОГО ПІ РЕГУЛЯТОРА З FUZZY LOGIC

Oleksandr Mykolaiovych Zakladnyi, Oleh Oleksandrovych Zakladnyi, Vadym Olehovych Bronytskyi

Анотація


У статті наведено спосіб керування вентильним двигуном, який забезпечує енергоефективну роботу привода у разі зміни навантаження і частоти обертання. Для досягнення високої якості регулювання вентильного двигуна в динамічних режимах запропоновано трирівневий ПІ регулятор з fuzzy logic. Виконано дослідження привода з використанням програмного забезпечення Simulink. Отримано результати для змінного моменту навантаження.

Ключові слова


вентильний двигун; енергоефективність; ПІ регулятор; fuzzy logic

Повний текст:

PDF

Посилання


Закладний О.М., Прокопенко В.В., Закладний О.О. Електропривод: Навч. Посіб. // – К.: Видавництво «Освіта України», 2009. – 351с.

Закладний О.М., Праховник А.В., Соловей О.І. Енергозбереження засобами промислового електропривода: Навчальний посібник. - К: Кондор, 2005. - 408 с.

Закладний О.М., Закладний О.О. Вплив способів керування комутатором на якість перетворення електроенергії вентильним двигуном // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. 2008. No3. С. 35-39.

Закладной А. Н., Передрий В.Ю., Гром В.В., Петин И.В. Разработка и исследования математической модели вентильного двигателя // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2004, No.2. С. 46-54.

Speed control of brushless dc motor by using fuzzy logic pi controller, m. V. Ramesh, j. A marnath, s. Kamakshaiah and g. S. Rao // vol. 6, no. 9, september 2011arpn journal of engineering and applied sciences, issn 1819-6608.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com