DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2013.148707

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ ВІД ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ АМІНІВ

Artem Mykhailovych Kovalchuk, Mykola Pavlovych Klopot

Анотація


У статті проаналізовано результати комп’ютерного моделювання процесу очищення димових газів від вуглекислого газу. Відтворення процесу здійснювалось для різних умов та параметрів, досліджено їх вплив на ефективність процесу. Показано, що такі параметри процесу, як температура регенерованого розчину аміну, кількість ступенів абсорбційної та десорбційної колони, тиск і температура у випарнику, впливають на продуктивність процесу. Зроблено висновки про можливості застосування комп’ютерної моделі у дослідженні процесу очищення димових газів від діоксиду вуглецю.

Ключові слова


абсорбер; вуглекислий газ; десорбер; моделювання процесу; моноетаноламін; Aspen HYSYS

Повний текст:

PDF

Посилання


Черкасский НИИТЭХИМ. Пути сокращения выбросов диоксида углерода (СО 2 ) в атмосферу для решения проблемы "парникового эффекта". Аналитический обзор. – Черкассы, 2005. – 37 с.

IEA (International Energy Agency). Technology Roadmap: Carbon Capture and Storage. – Paris: OECD/IEA , 2013. – 63 p.

H. Herzog, J. Meldon, A. Hatton. Advanced postcombustion CO 2 capture, prepared for the Clean Air Task Force, Under a grant fro m the Doris Du ke Foundation, 2009. – 39 p.

Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты газоочистки. Учебное пособие. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2006. – 201 с.

J. Dav is, G. Rochelle. Thermal degradation of monoethanolamine at stripper conditions, Energy Procedia, Vo lu me 1, 2009. – P. 327-333.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com