DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.0.2014.150287

КОМПЛЕКС ІМПЛОЗІЙНО-ХВИЛЬОВОЇ ДІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ

Yevhen Volodymyrovych Halba, Viktor Mykhailovych Slidenko, Leonid Kostiantynovych Listovshchyk

Анотація


Представлено комплекс імлозійно-хвильової дії для підвищення продуктивності видобутку вуглеводнів, який синтезований на основі застосування процесу імплозії. Комплекс генерує спрямовані дископодібні хвилі з одночасною перекачкою флюїду із свердловини. Фактично мова йде саме про синергічну дію комплексу на породу колектор. Подібний вплив на пластову систему дозволяє збільшити
проникність колектора, та реанімувати свердловину. Метою роботи є обґрунтування параметрів елементів комплексу імплозійно-хвильової дії на колектор пластової системи нафтової свердловини для утворення в ній системи мікротріщин, збільшення гідропровідності, та очищення зони фільтрації колектора нафтової свердловини від кольматантів. На основі представлених розрахункових схем комплексу виконано розрахунки та обґрунтовано його раціональні параметри. В результаті отримано залежності коефіцієнту інжекції від зміни геометричних параметрів струминного апарату. Визначено значення підвищення тиску в привибійній зоні за рахунок імплозії.

Ключові слова


нафтова свердловина; імплозія; синергія; проникність колектора; коефіцієнт інжекції

Повний текст:

PDF

Посилання


Попов А. А. Имплозия в процессах нефтедобычи. М.: «Недра», 1996. – 186 с.: ил. ISBN 5-247-03495-3.

Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1970. – 288 с.: ил.

Коваль П. В. [Текст]. Гидравлика и гидропривод горных машин: Учебник для вузов по специальности «горные машины и комплексы» / П. В. Коваль - М. :Машиностроение, 1979 – 319 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com