DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.0.2014.151096

ЕНЕРГОЄМНІСТЬ ВИБУХО-МЕХАНІЧНОГО РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Pavlo Anatoliiovych Hontar, Oleh Markovych Terentiev

Анотація


Запропоновано вибір комбінованого руйнування гірських порід (ГП) з метою зниження питомої енергоємності механічного руйнування. Для класифікації комбінованих способів застосована теорія графів. Обрано орієнтовний граф Понтрягіна-Куратовского II-го роду з 12-ма вершинами. Побудована бінарна матриця сумісності способів руйнування ГП. Обгрунтовано доповнення механічного руйнування вибуховим як одним з найбільш енергоозброєних. Для реалізації вибухо-механічного руйнування представлено стенд експериментальної установки з модифікованими вузлами та елементами. Описано принцип дії вибухо-механічного руйнування на прикладі, розробленого різця комбінованої дії. В результаті математична моделювання комбінованого руйнування ГП вибухо-механічними навантаженнями проведені допроектні дослідження. Результати оформлені у вигляді графіків для граніту, кварциту і пісковику. Проведено аналіз отриманих залежностей.

Ключові слова


комбіноване руйнування; вибухо-механічні навантаження; математична модель; руйнування гірських порід; технологічна тріщинуватість; енергоємність руйнування

Повний текст:

PDF

Посилання


Тангаев И. А. Энергоемкость процессов добычи и переработки полезных ископаемых [Текст] / И.А.Тангаев. – М.: Недра, 1986. - 231 с.

Структура споживання електричної енергії по Україні. [Электронный ресурс] / Державне підприємство НЕК «Укренерго». – Режим доступу: http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=129077&cat_id=35380.

Решетняк С. П. Буровое и горнотранспортное оборудование железнорудных карьеров России и стран СНГ [Текст] / С. П. Решетняк, А. В. Самолазов, Н. И. Паладеева // Горная Промышленность – 2009. - No5 - 18 с.

Закон України про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. [Электронный ресурс] / Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

Закон Шарля/Амонтона [Электронный ресурс] / Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/?curid=88850.

Зыков А. А. Основы теории графов [Текст] / А. А. Зыков — М.: Наука, 1987. — 383 с.

Ершов А. П. Взрыв [Текст] / А. П. Ершов // Соросовский образовательный журнал. – 2000. – Т. 6. – С. 85-90.

Баум P.A. Физика взрыва [Текст] / Под ред. Л. П. Орленко. – Изд. 3-е. – В 2 т. Т. 2 - M.: Физматлит, 2002. – 656 с. ISBN 5-9221-0220-6.

Измерительный мост. [Электронный ресурс] / Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/?curid=236743. – 05.03.2014 г. – Загл. с экрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com