DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.0.2014.151514

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЕЛИЧИНУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Dmytro Olehovych Ivanko, Volodymyr Fedorovych Nakhodov, Olena Volodymyrivna Borychenko, Iryna Oleksandrivna Yehorova

Анотація


Дана стаття присвячена питанням вдосконалення підходів визначення чинників, які суттєво впливають на величину витрати енергії при здійснені відповідних технологічних процесів. Зокрема, проаналізовано необхідність визначення чинників, від яких залежить величина споживання палива та енергії на будь-якому виробничому об’єкті. Розглянуто методи математичного моделювання, які можуть бути застосовані для встановлення «Стандарту» енергоспоживання в системах оперативного контролю енергоефективності. Виконано порівняння наведених методів визначення чинників, які впливають на величину витрати енергії при здійснені відповідних технологічних процесів.

Ключові слова


«стандарт» енергоспоживання; математична модель; системи оперативного контролю енергоефективності

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковалко М. П. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України / М. П. Ковалко, С. П. Денисюк. – К. : УЕЗ, 1998. – 506 с.

Находов В.Ф. Энергосбережение и проблема контроля эффективности энергоиспользования / В.Ф.Находов // Промислова електроенергетика та електротехніка Промелектро : інформ. зб. – 2007. – No 1.– С.34–42.

Jones Phil. Getting started with Monitoring & Targeting (M & T) // Fundamental Series. – 2004. – No7. – P.29–32.

Пособие по курсу «Основы целевого энергетического мониторинга». – М.: ЭНИЗАН, АСЭМ, 1997. – 38 с.

Методические указания к лабораторным работам по курсу «Экспертные системы в медицине» / Сост: Синекоп Ю.С., Продеус А.Н., Вунтесмери Ю.В., Имад Исса Джамиль Ирейфидж, Киселев Е.Н. - К.: НТУУ «КПИ», 2011. - 73с.

Методы обработки экспертной информации: учебно метод. пособие/ А. Н. Павлов, Б. В. Соколов; ГУАП. СПб., 2005. 42 с.: ил.

Организационно-экономическое моделирование: теория принятия решений : учебник / А.И. Орлов. — М. : КНОРУС, 2011. — 568 с.

Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – М.: Статистика, 1980. – 263 с.

В. Н. Бурков, И. А. Горгидзе, С. Е. Ловецкий. Прикладные задачи теории графов. — М., 1974. — 232 с.

Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. – М., Финансы и статистика, 2003. Статистика /под редакцией Мхитаряна/, учебник для вузов, М., Экономист, 2006.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com