DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.0.2014.151523

МОДЕЛЬ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РУЙНУВАННЯ ПОРОДИ ІНДУКТИВНОЮ ПЛАЗМОЮ

Anton Yosypovych Kleshchov, Oleh Markovych Terentiev

Анотація


У статті в якості зразків гірських порід для проведення експерименту обрані магнезит, антрацит, кремінь. Забезпечення адекватності результатів експериментальних досліджень руйнування породних масивів керованим електротермічним впливом індуктивної плазми досягається за рахунок: обрання змінної стану породи та параметрів, що впливатимуть на неї при руйнуванні її керованим електротермічним впливом; розробки схеми стенду; перевірки адекватності моделі експериментальних досліджень. Для забезпечення адекватності результатів експериментальних досліджень руйнування породних масивів керованим електротермічним впливом індуктивної плазми обрано ортогональне центральне композиційне планування. Запропоновано матрицю експерименту, що задовольняє затвердженій моделі. Спроектовано електричну схему стенду експериментальних досліджень. Адекватність моделі підтверджена за критерієм Кохрена.

Ключові слова


експеримент; модель досліджень; керований електротермічний вплив; індуктивна плазма

Повний текст:

PDF

Посилання


Ивоботенко, Б. А. Планирование эксперимента в электромеханике [Текст] : учеб. пособие / Б. А. Ивоботенко, Н. Ф. Ильинский, И. П. Копылов ; под ред. Г . Ф. Филаретова ; - М. : Энергия, 1975.- 184 с. - (Университетская книга).

Магнезит - тальковый (горький) шпат. [Электронный ресурс] / Каталог минералов – Режим доступа : URL: http://www.catalogmineralov.ru/article/363.html. - 2013 г. – Загл. с экрана.

Каменный уголь и антрацит. [Электронный ресурс] / Минералы и горные породы России и СССР – Режим доступа : URL : http://www.ecosystema.ru/08nature/min/2_5_2_21_2.htm - 2013 г. – Загл. с экрана.

Що таке кремній. [Електронний ресурс] / Відповіді на всі запитання – Режим доступа : URL : http://answers.in.ua/shho-take-kremnij. - 2013 р. – Загол. з экрану.

Narisava, I. Polymere Strength [Text] / I. Narisava. – Japan. : OHMSHA, 1982. - 399 p.

Ташлинский, А. Г. Ортогональные и рототабельные центральные композиционные планы эксперимента [Текст] : метод. указ. / А. Г. Ташлинский, Г. Л. Минкинав ; КНУ им. Т. Г. Шевченко. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 39 с. - Библиогр. : С. 14-20.

Таблиці критичних значень основних статистичних критеріїв. [Текст] : метод. вказ. / М. А. Петрова; Інститут цивільного захисту. - Львів : ЛДУБЖ, 2012. - 10 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com