DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.0.2014.151659

ГАРМОНІЗАТОР ПРОЦЕСУ ПУЛЬСАЦІЇ РОБОЧОЇ РІДИНИ В ПРИСТРОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ДІЇ НА НАФТОВУ СВЕРДЛОВИНУ

Maryna Petrivna Kaliush, Viktor Mykhailovych Slidenko

Анотація


Розглянуто пристрій імпульсної дії на нафтову свердловину, який на основі взаємодії гармонізатора коливань та вихрового модуля, забезпечує репресивну дію робочої рідини на колектор привибійної зони, тим самим очищуючи її, що сприяє підвищенню продуктивності нафтової свердловини. Метою дослідження є обґрунтування параметрів гармонізатора коливань, як основного модуля для регулювання коливань тиску пульсуючого потоку робочої рідини. На основі запропонованої конструкції пристрою проведено розрахунок процесу дроселювання робочої рідини через гармонізатор коливань. Проведена оцінка напружено-деформованого стану мембрани, як оболонки, виходячи з моментної теорії розрахунку. Результатом дослідження, враховуючи критерій ефективності функціонування пристрою, визначені раціональні параметри регулюючого елемента гармонізатора коливань – мембрани, а саме її товщина, зовнішній та внутрішній діаметри, які впливають на налаштування частоти коливань мембрани у визначеному діапазоні.

Ключові слова


гармонізатор коливань; вихровий модуль; мембрана; напружено-деформований стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Дыбленко В.П. Повышение продуктивности и реанимация скважин с применением виброволнового воздействия [Текст] В.П. Дыбленко, Р.Н. Камалов, Р.Я. Шариффулин, И.А. Туфанов – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. — 381 с: ил.

Яремійчук Р. С. Основи гірничого виробництва: видобування нафти, газу та твердих корисних копалин: підручник / Р. С. Яремійчук, В. Р. Возний. – К.: «Кондор», 2006. – 376 с.

Пат. RU No 2462586 С2, Россия, МПК Е21В 43/22, Е21В 37/06, Е21В 28/00; Способ синергической раегентно-импульсно-волновой обработки призабойной зоны пласта и установки для его осуществления / Богуслаев В. А., Кононенко П. И., Скачедуб А. А., Квитчук К. К., Козлов О. В., Слиденко В. М., Листовщик Л. К., Лесик В . С., патентообладатель ЗАО «Ренфорс», опубл. 27.09.2012 Бюл. No27. – 11 с.

Пат. на корисну модель No 46043, Україна, МПК (2009), Е21В 43/25, Спосіб хвильової обробки нафтоносного пласта / Нагорний В. П., Денисюк І. І., Микуляк С. В. – No u200905232; заявл. 25.05.2009, опубл. 10.12.2009 року, Бюл. No 23. – 2 с.

Пат. на корисну модель No 63072, Україна, МПК (2011.01), Е21В 43/25, Е21В 28/00, Генератор коливань резонансної дії на нафтову свердловину / Сліденко В. М., Калюш М. П., Бараняк М. М., Смашний В. А., власник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – No u201102540; заявл. 03.03.2011, опубл. 26.09.2011 року, Бюл. No 18. – 4 с.

Коваль В. П. Гидравлика и гидропривод горных машин: Учебник для вузов по специальности «Горные машины и комплексы». – М.: Машиностроение, 1979. – 319 с., ил.

Пономарев. С. Д. Расчеты на прочность в машиностроении: Некоторые задачи прикладной теории упругости. Расчеты за пределами упругости. Расчеты на ползучесть. Т. 2 / С. Д. Пономарев, В. Л. Бидерман, К. К. Лихарев, В. М. Макушин, Н. Н. Малинин, В. И. Феодосьев. М.: Машгиз. – 1958. – 974 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com