DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.0.2014.151974

ВИЗНАЧЕННЯ АВАРІЙНИХ ДІЛЯНОК ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНДИКАТОРІВ ПОШКОДЖЕНЬ

Olena Yuriivna Polishchuk

Анотація


У статті наведено особливості функціонування пристроїв, що визначають місце пошкодження повітряних ліній електропередачі. Метою дослідження є визначення особливостей використання індикаторів пошкоджень в розподільних електричних мережах та методики визначення місць встановлення та кількості індикаторів. Методика полягає у вивченні процесу виявлення пошкодження за допомогою параметрів аварійного режиму та аналізі вимог та особливостей при розставленні індикаторів пошкоджень у мережі. Результатами дослідження є визначені складові методики розташування пристроїв, що аналізують стан розподільної мережі та визначають аварійні ділянки з урахуванням основних теоретичних положень їх роботи та характеристик. Проведені дослідження свідчать про необхідність проведення подальшого розвитку у напрямку деталізації отриманих результатів та визначенні системного підходу для автоматизації пошуку та локалізації місця пошкодження ліній електропередачі.

Ключові слова


індикатор; пошкодження; лінії електропередачі; магнітне поле; електричне поле

Повний текст:

PDF

Посилання


Блінов І.В., Парус Є.В., Поліщук О.Ю., Журавльов І.В. Моніторинг стану повітряних ліній електропередачі з використанням індикаторів пошкоджень // Енергетика та електрифікація. – 2013. – No 9. – С. 7 – 11.

Аржанников Е.А. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: [Учебное пособие] / Е.А. Аржанников, А.М. Чухин. – Иваново: Ивановский гос. энергетический ун-т, 1998. – 74 с.

Шалыт Г.М. Определение мест повреждений линий электропередачи по параметрам аварийного режима / Г.М. Шалыт, А.И. Айзенфельд, А.С. Малый; под ред. Г.М. Шалыта. – [2е изд., перераб. и доп.]. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 208 с.

Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма: [Учебное пособие для студентов вузов] / И.Е. Иродов. – М.:Высш. шк., 1991. – 289 с.

Bjerkan Е., Venseth Т. Locating Earth-Faults in Compensated Distribution Networks by means of Fault Indicators // International Conference on Power Systems Transients (IPST’05) – 2005. – Paper No IPST05 – 107p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com