DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.0.2014.151990

КЕРУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ В ЛІБЕРАЛІЗОВАНИХ РИНКАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Yuliia Serhiivna Pavlova, Oleh Viktorovych Kotsar

Анотація


В роботі обґрунтована доцільність визначення механізмів та інструментів ринків електричної енергії, які б дозволяли вирішувати не лише головні завдання енергоринку України – забезпечення справедливого доступу споживачів до енергоресурсів на конкурентних засадах за справедливою ціною, – а й стимулювали б учасників ринку до їхнього ефективного використання. В роботі представлений аналіз результатів функціонування світових лібералізованих ринків електричної енергії, досліджено способи та результати врахування показників енергоефективності під час розрахунків за електроенергію в конкурентних ринках. За результатами аналізу зроблено висновок щодо необхідності дослідження шляхів та визначення методів залучення енергоефективності до асортименту товарів в ринку двосторонніх договорів та балансуючому ринку, який сьогодні запроваджується в Україні. Визначено напрямки подальших досліджень та завдання, які необхідно вирішити.

Ключові слова


енергоефективність; ринок електроенергії; лібералізовані ринки; керування

Повний текст:

PDF

Посилання


Статистичний бюлетень «Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення» / Режим доступу до ресурсу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.

Статистичний збірник «Довкілля України 2011» / Державна служба статистики України, 2012 / Режим доступу до ресурсу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.

Збірник «Статистичний щорічник України за 2011 рік» / Київ, ТОВ «Август Трейд», 2012. / Режим доступу до ресурсу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

Статистичний збірник «Україна у цифрах 2012» / Державна служба статистики України, 2013 / Режим доступу до ресурсу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату / Міжнародний документ від 11.12.1997

Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату / Міжнародний документ від 09.05.1992

Про засади функціонування ринку електричної енергії [Електронний ресурс]: закон України [прийнято Верхов. Радою 24 жовтня 2013 р. No 663-VII]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/663-18.

Пояснювальна записка від 07.11.2012 до проекту Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»

Коцарь О.В., Варганова О.В. Стимулирование генерирующих энергокомпаний и потребителей к повышению энергоэффективности и сокращению вредных выбросов // Енергетика: економіка, технології, екологія, 2012. – No 2 – с. 40-44.

Маляренко В. А., Нечмоглод И. Е., Колотило И. Д., Неравномерность графика нагрузки энергосистемы и способы ее выравнивания // Світлотехніка та Електроенергетика, 2011. – No 4 – с. 61-66.

Про електроенергетику [Електронний ресурс]: закон України [прийнято Верхов. Радою, перша редакція: протокол No 575/97-ВР від 16.10.1997, остання редакція: протокол No 575/97-ВР вiд 27.04.2014 на пiдставi 1207-18]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-вр.

Toward a More Efficient Electric Market: New Frameworks for Advancing Energy Efficiency in Texas. – SPEER, June 2013. Режим доступу до документу: http://eepartnership.files.wordpress.com/2013/06/toward-a-more-efficient-electric-market-june-2013.pdf.

Офіційний сайт системного оператора ISO New England. Режим доступу до ресурсу: http://www.iso-ne.com/genrtion_resrcs/dr/dr_gen_info/index.html.

Ohio’s Energy Efficiency Resource Standard: Impacts on the Ohio Wholesale Electricity Market and Benefits to the State // Max Neubauer, Ben Foster, R. Neal Elliott, David White and Rick Hornby, – Washington, April 2013 – Report Number E138. Режим доступу до ресурсу: http://www.ohiomfg.com/legacy/communities/energy/OMA-ACEEE_Study_Ohio_Energy_Efficiency_Standard.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com