DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.0.2014.151996

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ, ОБЛІКУ ТА КЕРУВАННЯ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯМ В УМОВАХ РИНКУ ДВОСТОРОННІХ ДОГОВОРІВ ТА БАЛАНСУЮЧОГО РИНКУ

Yurii Oleksiiovych Rasko, Oleh Viktorovych Kotsar

Анотація


В роботі обґрунтовується застосування автоматичних системи контролю, обліку та керування електроспоживанням (АСКОЕ) для керування попитом на електричну енергію в умовах ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку. Розглянуто склад АСКОЕ в загальному вигляді, призначення кожного компоненту системи. Наведено функціональну схему побудови пристроїв збирання та передавання даних (ПЗПД). Проведено аналіз вимог до апаратно-програмного забезпечення та шляхи вирішення існуючих проблем при побудові ПЗПД.

Ключові слова


автоматизація; ринок енергії; облік електроенергії; споживання; програмне забезпечення; вимірювальна техніка

Повний текст:

PDF

Посилання


Реформування ринку електричної енергії України – перехід до ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку // Матеріали науково-практичної конференції, Київ, 29 вересня 2008 року.

Коцар О.В. Застосування АСКОЕ для керування режимами електроспоживання в умовах функціонування ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. Видання наукове. – Київ, 2010 р. – С.97 – 102.

Праховник А.В., Коцар О.В. Методологія керування режимами електроспоживання в умовах енергоринку // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір No 29784 від 05.08.2009р. - 16с.

Праховник А.В., Коцар О.В. Керування режимами електроспоживання в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку // Энерг. и электрификация, 2010. - No2 - С.42 – 52.

Коцар О.В. Керування режимами електроспоживання кінцевих споживачів в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. Видання наукове. – Київ, 2011 р. – С.121 – 130.

Михайлов В.В. Тарифы и режимы электропотребления. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 216 с.

Коцарь О.В. Базовые технические решения при построении распределенных АСКУЭ // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні. 5-а Науково-практична конференція – Матеріали, Київ, 2005. – С.126-133.

Коцар О.В. Формування даних комерційного обліку в умовах енергоринку // Енерг. та електрифікація, 2012. – No12 – С.42 – 46.

Коцар О.В. Класифікація АСОЕ // Енерг. та електрифікація, 2010. – No10 – С.41 – 50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com