DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.0.2014.152006

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Iryna Ch Toimentsova

Анотація


У даній роботі висвітлюються загальні питання важливості енергозбереження на сучасному етапі розвитку ефективної енергетичної політики України та збереження навколишнього середовища у оптимальному стані. Під енергозбереженням треба розуміти комплекс енергозберігаючих заходів у вигляді матриці для кожної окремої галузі господарства, чи кожного підприємства, який найефективніше дотримується режиму економії ресурсів. Взаємозв’язок енерговитрат з екологією проявляється у механізмі їх впливу: чим більші витрати енергії, тим більший екологічний податок. Покращення екологічної ситуації розглядається тут на прикладі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферу. Не виключаються й інші позитивні моменти у вигляді зменшення шкідливого впливу на сільське господарство тощо. У результаті дослідження виявлено, що при здійсненні енергозберігаючих заходів на 1млн. кВт·год. електроенергії зменшаться викиди у атмосферу, зокрема 17 тонн шкідливих речовин, а саме викидів твердих часток, окисів вуглецю, азоту і сірки.

Ключові слова


енергозбереження; енерговитрати; викиди забруднюючих речовин у атмосферу; екологічний податок

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України „Про енергозбереження” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80.

Державний стандарт України. ДСТУ 2420-94.Енергозбереження. Терміни та визначення.

Державний стандарт України. ДСТУ 3755-98. Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію.

Стогній Б.С., Кириленко О.В., Праховник А.В., Денисюк С.П., Буцьо З.Ю. Національні пріоритети енергоефективності. 2010. – К.: Текст, 2010. – 580 с.

Податковий кодекс України. Розділ VIII. Екологічний податок. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/NalCode/tekst_rozdil8.aspx.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України : Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України за 2006–2010 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua.

В.А. Маляренко, Л.В. Лисак. Енергетика, довкілля, енергозбереження / Під заг. ред. проф. В. А. Маляренка, Х.: Рубікон, 2004. – 368 с.

Сердюк Т. В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження в промисловості. Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 154 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com