DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2018.163585

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДА ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГОЛОВНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ВЕЛИЧИНУ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ

Viktor Petrovych Rozen, Mykola Oleksandrovych Reutskyi, Yaroslav Mykhailovych Demchyk

Анотація


В статті описано застосування методу головних компонент для визначення факторів які впливають найбільше на величину електричного навантаження. Результати статті можна використати для визначення головних факторів для формування моделі аналізу та прогнозування електричних навантажень об’єктів енергоринку.

Ключові слова


факторний аналіз; метод головних компонент; система електроспоживання; графік електричних навантажень

Повний текст:

PDF

Посилання


Розен, В.П. / Застосування методу головних компонент для ідентифікації впливу показників на рівень електроспоживання. Науково-технічний журнал Електротехнічні та комп’ютерні системи. / В.П. Розен, Я.М. Демчик. // Одеса. – 2017. – Випуск 25(10). – С. 199-205.

Івахненко, В.М. Курс економічного аналізу. Навчальний посібник / В.М. Івахненко. – 3-тє видання перероблене та доповнене. – Київ: Знання-Прес, 2002. – 190с.

Толкачов, Д.О. Застосування методу головних компонент для оцінки конкурентоспроможності підприємства / Д.О. Толкачов. – Донецький національний університет. – Донецьк.

Загреба, М.М. Теоретичні аспекти використання факторного аналізу при аналізі динаміки фінансового стану підприємства / М.М. Загреба. – Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград:, 2014. – 455-461с.

Халафян, А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных: Учебник / А.А. Халафян [3-е изд.]. – М.: ООО "Бином-Пресс", 2007. – 512 с.

Андриенко, В. М. Статистические методы анализа экономических показателей / В. М. Андриенко, М. Г. Самисько [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2008/Economics/ 30352.doc.htm.

Ким, Дж.-О. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Дж.-О. Ким, Ч.У. Мьюллер, У.Р. Клекка; пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 608с.

Янковой, А.Г. Многомерный анализ в системе STATISTICA / А.Г. Янковой. – Вып. 2. – Одесса: Оптимум, 2001.– 216 с.

Иберла, К. Факторный аналіз [Текст] / К. Иберла. – М.: Статистика, 1980. – 398 с.

Лапицкий В.И. Организация и планирование энеретики: Учебник / В.И. Лапицкий. М.: «Высш. Школа», 1975. – 488с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com