DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2018.163643

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНО-РЕКУПЕРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ВОДЯНОГО ОПАЛЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕПЛОТИ ҐРУНТУ ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ

Mykhailo Kostiantynovych Bezrodnyi, Serhii Oleksiiovych Oslovskyi

Анотація


Розглянуто комбіновану теплонасосно-рекуператорну схему водяного опалення і вентиляції з використанням теплоти ґрунту та вентиляційних викидів. Виконано термодинамічний аналіз схеми теплопостачання, на основі якого визначені температурні параметри у вузлових точках системи, питомі затрати зовнішньої енергії на одиницю виробленої теплоти на вході в об’єкт опалення та вентиляції та частку теплового навантаження, що покривається ґрунтовим теплообмінником. Побудовано та проаналізовано графічні залежності критеріїв ефективності від величин, що визначають умови роботи схеми. Проведено співставлення отриманих критеріїв енергоефективності з відповідними значеннями для традиційної теплонасосної системи з ґрунтовим теплообмінником.

Ключові слова


тепловий насос; вертикальний ґрунтовий колектор; низькотемпературне опалення; вентиляційні викиди; теплота ґрунту; термодинамічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Lund, J. Geothermal (ground-source) heat pumps a world overview. China: GHC BULLETIN. – 2016. – С. 25-48.

Мацевитый Ю. М. О рациональном использовании теплонасосных технологий в экономике Украины / Ю. М. Мацевитый, Н. Б. Чиркин, Л. С. Богданович, А. С. Клепанда // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – No 3. – С. 20–31.

Безродний М. К. Термодинамічна та енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання: монографія / М. К. Безродний, Н. О. Притула. – К.: НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 272с.

Костиков А. О. Влияние теплового состояния грунта на эффективность теплонасосной установки с грунтовым теплообменником / А.О. Костиков, Д. Х. Харлампиди // Енергетика: економіка, технології, екологія. - 2009. - No 1. - С. 32-40.

Басок Б. И. Динамика теплообмена жидкости в грунтовом прямолинейном одиночном трубном элементе (теплообменнике) / Б. И. Басок, А. А. Авраменко, С. С. Рыжков, А. А. Лунина // Промышленная теплотехника. - 2009. - No 1. - С. 62-67.

Шубин Е. П. Основные вопросы проектирования систем тепло снабжения городов / Е. П. Шубин. - М.: Энергия, 1979. - 359 с.

Steward, F. R. Optimum arrangement and use of heat pumps in recovery waste heat / F. R. Steward // Energy Conversion Mgmt. – 1984. Vol. 24 – No 2. – С. 123–129.

Морозюк, Т. В. Теория холодильных машин и тепловых насосов [Текст] / Т. В. Морозюк. – Одесса: Студия «Негоциант», 2006. – С. 521-550.

Безродный М.К. Хавин С.А. Analysis of energy and environmental aspects of waste heat recovery of the industrial gases.- Экотехнологии и ресурсосбережение, 2003, No1, с.18-21.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com