SYNTHESIS AND RESEARCH OF A FLEXIBLE SYSTEM AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL AND THERMAL POWER UNITS

Authors

  • Mykola Petrovych Lukash Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Larysa Ivanivna Nesen Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Д. О. Заяць Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • В. А. Бенфіалов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Tetiana Romanivna Bilan Інститут загальної енергетики НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2010.179548

Abstract

-

References

СТО СО-ЦДУ ЕЄС 001-2005. Стандарт СО-ЦДУ ЕЄС.Нормы участия энергоблоков ТЭС в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты. – М.:2005.

Концепція регулювання частоти в енергооб’єднанні країн СНД і Балтії. Затверджено рішенням Електроенергетичної ради СНД і Балтії 27.10.2005р.

СОУ – Н ЕЕ 04.157:2009. Нормативний документ Мінпаливенерго України. Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках ТЕС (ТЕЦ). Настанова.

Норми мінімально допустимих рівнів і гранично допустимих швидкостей зміни навантаження енергоблоків 150-1200 МВт (що уточнені для кожного конкретного енергоблоку і затверджені РАО ЄЕС Росії 20.12.1993р як «Норми допустимих мінімальних рівнів і швидкостей зміни навантаження теплових електростанцій РАО ЄЕС Росії»).

Лукаш Н.П., Перевертень В.В. Моделирование и исследование динамики энергоблоков ТЭС, оснащенных главным регулятором котла. – Деп. в УКРНИИНТИ 4.07.88, No1841 Ук-88. Деп.

Рабинович Р.С., Полонская М.А. Модели тепловых электростанций для расчета длительных электромеханических переходных процессов в энергосистемах. – Электричество, 1983, No3.

Терехов В.М. Фаззи-логика в электротехнике. – Электричество, 2000, No11.

Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде Matlab и fuzzyTECH. – Спб.: БХВ – Петербург, 2005.

Issue

Section

TECHIQUE