УРАХУВАННЯ ФАКТОРА НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ВАРІАНТІВ ІНТЕГРАЦІЇ ДЖЕРЕЛ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ В РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ

Volodymyr Andriiovych Popov, Petr Yakov Ekel, Vadym Vladyslavovych Tkachenko, Said Banuzade Sahragard

Анотація


У роботі запропоновано підхід для комплексної оцінки впливу розосередженої генерації на такі показники ефективності роботи розподільчих мереж як втрати електричної енергії, режим напруг і надійність електропостачання на підставі процедури Беллмана-Заде для багатокритеріального порівняння альтернатив. Обгрунтовано метод диференціації ваг цільових функцій на основі оцінки ентропії. Особливу увагу приділено особливостям аналізу надійності при різних варіантах підключення генеруючих джерел до електричних мереж.

Ключові слова


розосереджена генерація; надійність електропостачання; багатокрітеріальне прийняття рішень; ентропія інформації

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Стогній Б.С., Кириленко О.В., Денисюк С.П. Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їхнє технологічне забезпечення // Технічна електродинаміка.– 2010.– No 6.– С. 44-50.

Попов В.А., Ярмолюк Е.С., Ткаченко В.В., Саид Банузаде Сахрагард К вопросу рациональной интеграции источников распределенной генерации // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, Спеціальний випуск, Частина 1. Київ, 2011. - С. 111121.

Antikainen J., Repo S., Verho P., Jarventausta P. Possibilities to Improve Reliability of Distribution Network by Intended Island Operation // International Journal of Innovations in Energy Systems and Power. April 2009.Vol. 4, No 1. - pp.22-28.

Про затвердження форм звітності No 11-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та No 12-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення // Постанова НКРЕ України No 1015 від 25.07.2013р.

Bellmann R.E., Zadeh L.A. Decision–making in a fuzzy environment // Management Science. 1970.No 17. pp. 141–164.

Гинявичюс Р., Подвезько В. Влияние весов частных критериев на результаты многокритериальной оценки // Вісник НАУ. - 2004. - No 3. - стр. 37-41.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2015.55625

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com