DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2015.55628

МОДЕЛЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАГАТОДВИГУННОГО ПРОМИСЛОВОГО АГРЕГАТУ

Andrii Anatoliiovych Shamrai

Анотація


Досліджена система автоматичного управління безперервним станом холодної прокатки. Розроблена адаптивна модель, що дозволяє зв'язати функціонально залежні підсистеми автоматичного регулювання. Проведена перевірка достовірності моделі шляхом порівняння теоретичних та експериментальних даних. Приведено графік, що відображає процес регулювання товщини. Бібл. 2, рис. 3.

Ключові слова


стан холодної прокатки; регулювання товщини; адаптивна модель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гарбер Э.А., Кожевникова И.А., Трайно А.И., Кузнецов В.В., Павлов С.И. Новые методы моделирования процессов холодной прокатки, обеспечивающие улучшение качества холоднокатанных листов, экономию энергии и увеличение скорости непрерывных станов. Машины, технологии, материал, международный журнал. 2007. -No2-3. – с.108-111.

Дружинин Н.Н. Непрерывные станы как объект автоматизации. М., «Металлургия», 1975, 336с.

Шамрай А.А. Система автоматической коррекции скоростного режима непрерывной холодной

прокатки полосы металла - Труды ХІ Международной научно-технической конференции «ПСЭ-2010»– Киев, 2010.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com