DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2015.55632

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

Heorhii Borysovych Paraska, Oksana Anatoliivna Mykoliuk

Анотація


У статті розглядаються сучасні проблеми розвитку енергетичної системи України. Здійснено аналіз паливно-енергетичного балансу розвинених країн. Проаналізовано динаміку вітчизняних тарифів на природний газ та електроенергію. Визначено чинники масштабного застосування та пріоритетність впровадження енергоефективних заходів щодо ведення господарської діяльності та споживання паливно-енергетичних ресурсів вцілому. Проаналізовано проблеми теплопостачання та запропоновано використання енергоефективних систем опалення на основі споживання електричної енергії.

Ключові слова


енергопостачання; енергозбереження; електроенергія; теплова енергія; тариф

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про енергозбереження», Відомості Верховної Ради України. – 1994. – No30. – ст. 283.

Шацков А. О., Монах С. І. Перспективи і проблеми впровадження інфрачервоного опалення в Україні // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури, – 2013. – Вип. 3. – С. 141 – 145.

Сравнение различных способов отопления зданий [Электронный ресурс] / http://energointel.com.ua.

Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы». – 2006. – No 9. – Режим доступу : http://esco_ecosys.narod.ru/2006_9/art_157.htm.

Никитин Е. «Энергетический менеджмент – эффективный инструмент энергоресурсосбережения» // «Энергосбережение» No6 (128), 2010 – С. 4–6.

Степаненко В. «Запорожье через 15 лет» // «Энергосбережение» No5 (127) – С. 9–11.

Ткаченко A.M., Мусатова М.В. Економічні аспекти використання інфрачервонго опалення на промисловому підприємстві//Вісник економічної науки України, 2011/No1, С.151-153.

Дубовський С.В. Сучасний стан, техніко-економічні передумови та перспективи розвитку низькотемпературного забезпечення на основі теплових насосів // Відновлювальна енергетика. – 2007. – No 4. – С. 6 – 32.

Корінчевська Т.В., Снєжкін Ю.Ф Техніко-економічні показники електронагрівальних теплових акумуляторів // Наукові праці, випуск 45, Т.3– С. 27–32.

Чи можна замістити газ електрикою [Электронный ресурс] / http://gazeta.dt.ua/energy_market/chi-mozhna-zamistiti-gaz-elektrikoyu.html.

Як електричне опалення вирішить «газові» проблеми у Житомирській області [Электронный ресурс] / http://www.zhitomir.info/news_67959.html.

С.Ф. Ковальов. М.С. Овчаренко, А.А. Папченко. Досвід використання систем опалення на основі тепло генеруючих агрегатів // Восточно-Европейский журнал передовых технологий ( 59 ) 2012. – С.58. – 60.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com