DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2015.60110

ВПЛИВ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ НА НАПРУГУ СПОЖИВАЧІВ 0,4 КВ

Petro Demianovych Lezhniuk, Oleksandr Yevheniiovych Rubanenko, Iryna Oleksandrivna Hunko

Анотація


В наш час багатьох країнах світу використовують альтернативні види енергії. В експлуатації знаходяться малі ГЕС, вітроелектростанції, сонячні електричні станції і т. п. Проте у мережах, де активно встановлюються та експлуатуються РДЕ, а саме СЕС, має місце погіршення показників якості електричної енергії. Представлені результати дослідження впливу активної потужності, яка виробляється СЕС на напруги на шинах 0,4 кВ споживачів. Доведено, що в локальних електричних системах: можливі режими, коли напруги на шинах 0,4 кВ споживачів можуть бути поза нормованими значеннями; майже не обмежуючі генерування активної потужності СЕС і регулюючі реактивну потужність СЕС є можливість регулювати напругу на шинах 0,4 кВ споживачів, запобігати понад нормованих відхилень напруги. Це зменшить використання РПН трансформаторів та перемикальних пристроїв батарей статичних конденсаторів.

Ключові слова


локальні електричні системи; розподілені джерела енергії; сонячні електричні станції; інвертори; районні електричні мережі; моделювання в PSCAD

Повний текст:

PDF

Посилання


Дьяконов В. Зеленая энергетика поможет соскочить с российской газовой иглы [Электронный ресурс] / Валерий Дьяконов // Экономические известия. - 27.03.2015. - С 1. - Режим доступа: http://ekonomika.eizvestia.com/full/213-zelenaya-energetika-pomozhet-soskochit-s-rossijskoj-gazovoj-igly.

Timbus, A. Evaluation of current controllers for distributed power generation system / A. Timbus, M. Lisser, R. Teodorescu, P. Rodriguez, F. Blaabjerg // IEEE Transactions on power electronics. – 2009. – V.24, No 3. – P. 654-664.

Enslin, J. Harmonic interaction between a large number of distributed power inverters and the distribution network / J. Enslin, P. Heskes // IEEE Transactions on power electronics. – 2004. – V.19, No 6. – P. 1586-1593.

Pepermans, G Distributed generation: definition, benefits and issues / G. Pepermans, J. Driesen, D. Haeseldonckx, R. Belmans, W. D'haeseleer // Energy Policy. 2005. - No33.- P. 787-798.

Degeroote, L. Fast harmonic simulation method for the analysis of network losses with converter-connected distributed generation / L. Degeroote, L. Vandevelde, B. Renders // Electric Power Systems Research. - 2010. No80. - P. 1332-1340.

Katiraei, F. Accidental islanding of distribution systems with multiple distributed generation units of various technologies [Text] / Farid Katiraei, Tim Chang, Chase Sun. // Symposium “Grid of the Future 2013”. 2013. Boston, MA. Oct. 22. - P. 1-20.

Лежнюк, П. Д. Вплив інверторів СЕС на показники якості електричної енергії в ЛЕС / П. Д. Лежнюк, Рубаненко О. Є., І. О. Гунько // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Серія: Технічні науки. – 2015. – No2. – С. 134-139.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com