DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2015.60687

ПОКРАЩЕННЯ ТЕПЛОГІДРАВЛІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕКУПЕРАТИВНИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ З ВТОРИННИМИ ВИПРОМІНЮВАЧАМИ

Borys Semenovych Soroka, Mykyta Valeriiovych Vorobiov, Serhii Oleksandrovych Khavin, Yuliia Oleksandrivna Dovbnia

Анотація


У роботі представлені результати порівняльних експериментальних досліджень теплообміну і аеродинаміки в високотемпературних рекуператорах авторської та альтернативних конструкцій. Дослідження проводилися на вогневому стенді з метою порівняння характеристик дослідних секцій BD гладкотрубних петлевих рекуператорів і зразків з інтенсифікаторами теплообміну різної геометрії: 1) конструкцій SP зі спіральними вставками, встановленими по всій довжині теплообмінних труб (відносний крок спіралей s = s/d = 4,0). Такі рекуператори відповідають існуючим закордонним аналогам; 2) конструкції MD авторської розробки з гнучкими хрестоподібними вставками – вторинними випромінювачами, встановленими по всій довжині теплообмінних труб. Визначено теплотехнічні та теплогідравлічні переваги запропонованих рекуператорів типу MD порівняно із закордонними конструкціями зі спіральними вставками – турбулізаторами і традиційними вітчизняними гладкотрубними рекуператорами.

Ключові слова


адіабатні вставки; вторинний випромінювач; високотемпературний рекуператор; інтенсифікація теплообміну; спіральний турбулізатор; теплогідравлічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Сорока Б.С., Воробьев Н.В., Кудрявцев В.С., Згурский В.А. Комплексный анализ рабочего процесса в высокотемпературном рекуператоре // Энерготехнологии и ресурсосбережение, №4, 2012. – С.71 – 80.

Сорока Б.С., Воробьев Н.В., Згурский В.А., Кудрявцев В.С. Теплообмен и сопротивление в высокотемпературном рекуператоре // ХIV Минский международный форум «Тепломассообмен ММФ-2012» (10– 13 сентября 2012 г.). – Минск: АНК «Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова» НАНБ: 2012.– C. 148 – 151.

The Peiler Convection Recuperator // Helmut Peiler Montanwärme. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.peiler-montanwaerme.de/en/convectionrecu.htm#

Smith D.P. Design of recuperators to preheat combustion air for energy efficiency in furnace operations // Industrial Heating, 1991. Vol. LVIII, No. 2., – P. 26 – 28.

Recuperators // Hotwork Combustion Technology. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ccgi.hotworkct.plus.com/cms/index.php?page=company-introduction&hl=en

Encon Recuperator // ENCON Thermal Engineers. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.encon.co.in/recuperators.html

Technical data bulletins: Schack canal recuperators // Alstom power energy recovery. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.amschack.com

Convective Recuperators // Kalfrisa S.A. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kalfrisa.com/convectiverecuperators.aspx

Металлические трубчатые петлевые рекуператоры // ЧАО «Кераммаш» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kerammash.ua/rus/index.htm

Рекуператоры петлевые трубчатые // Каталог продукции НПГ «Днепротехсервис» – 161 стр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dtm.dp.ua/product.php

Recuperator // Fuel Save Systems & Devices (P) Ltd [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fuelsavesystems.com/recuperator.htm

Combustor (Burner) series: Recuperator // Beijing Shenwu Environment & Energy Technology Co. Ltd [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.shenwu.com.cn/english/index. php?app= product&act=view&column_id=137&id=187

Патент України на винахід 101124, МПК: F23L 15/04; F27D 17/00. Рекуператор. Сорока Б.С., Шандор П., Кудрявцев В.С., Воробьев Н.В. / заявник та патентовласник Інститут газу НАНУ. № a201201938 Заявл. 21.02.2012; Опубл. 25.02.2013, Бюл. 4, 2013.

Сорока Б.С. Интенсификация тепловых процессов в топливных печах // Киев: Наукова думка, 1993. – 416 с.

Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках // М.: Наука, 1982.– 472 с.

Воронин Г.И. Эффективные теплобменники./ Воронин Г.И., Дубровский Е.В. // М.: Машиностроение, 1973. – 96 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com