DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2016.72619

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Serhii Petrovych Denysiuk, Daria Serhiivna Horenko

Анотація


В даній статі розглядаються структура віртуальних електростанцій (ВЕУ) та світовий досвід їх впровадження. Коротко наведено світовий досвід впровадження систем Smart Grid. Представлено переваги та недоліки від впровадження віртуальних електростанцій для різних учасників енергоринку. Зазначені системи дистанційного керування та система синхронізації комплексних вимірювань у віртуальних електромережах. Описані комплексний та системний підходи до керування генерацією в цілому та окремими її складовими. Представлені різновиди методів підвищення ефективності ВЕУ. Наведено алгоритм аналізу взаємного впливу елементів систем Smart Grid. Також представленні фактори, які необхідно враховувати при здійсненні аналізу. Описано основні параметри та характеристики електромагнітної сумісності.

Ключові слова


розосереджена генерація; системи електропостачання; Smart Grid; Virtual Power Plants; поновлювальні джерела енергії; система керування; Energy Management System; електромагнітна сумісність

Повний текст:

PDF

Посилання


Стогній, Б.С. Розвиток інтелектуальних електричних мереж на основі положень концепції SMART GRID / Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, С.П. Денисюк. // Інститут електродинаміки НАН України. – 2012. – С. 5–13.

Стогній, Б.С. Світовий досвід та перспективипобудови інтелектуальних енергетичних систем в Україні / Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, С.П. Денисюк. // Інститут електродинаміки НАН України. – 2013. – С. 5–17.

Lasseter. R.H. Microgrid: A Conceptual Solution/ R.H. Lasseter, P. Piagi. // PESC’04 Aachen, Germany. – 2004.

Wen C.Х. Droop Control of Parallel Dual-Mode Inverters Used in Microgrid / C.Х. Wen, Z.Y. Liu, Z.X. Li. // International Conference on Power Electronics and Energy Engineering (PEEE 2015).

Горенко, Д.С. Дослідження можливостей підвищення ефективності вітроенергетичних установок різної потужності / Д.С. Горенко, Т.М. Базюк. Денисюк, С.П. Аналіз взаємного впливу елементів систем з нелінійними струмами і напругами / С.П. Денисюк. // Ресурсоенергозбереження в ринкових відносинах. – 1997. – С. 12.

Білодід, В.Д. Мала енергетика та її значення в регіональнгих системах майбутнього / В.Д. Білодід, К.В. Таранець. // Проблеми загальної енергетики. – 2008. – №8. – С. 40–47.

Кечкин, А.Ю. Вопросы создания виртуальных электростанций в масштабе Micro-Grid / А.Ю. Кечкин, Е.Н. Соснина, А.В. Шалухо. – 2015. – С. 50–55.

Виртуальная электростанция – «умный контроль» распределенной генерации. // Энергетика и промышленность России. – 2014. – №8.

Кожуховский, И.С. Распределённая энергетика - мировой тренд / И.С. Кожуховский. // Материалы IX Всероссийской конференции НП ГП и ЭСК «Розничные рынки электроэнергии 2013-2014гг.». – 2013.

Проект ИрГТУ «Smart Grid» – «Байкал» получил грант и продолжит исследования [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://greenevolution.ru/2013/07/19/proekt-irgtu-smart-grid-bajkal-poluchil-grant-i-prodolzhit-issledovaniya/

Величко, С.А. Ветроенергетика: состояние и перспективы [Електронний ресурс] / С.А. Величко, А.С. Болтенков // Интернет-журнал «Наше будущее» – Режим доступу до ресурсу: http://unewworld.ucoz.com/102.pdf.

Голубенко, Н. С. О зависимости скорости ветра от высоты с учетом рельефа местности [Електронний ресурс] / Н. С.Голубенко, С. И. Довгалюк, А. М. Фельдман, В. Б. Худик – Режим доступу до ресурсу: o_zavisimosti_skorosti_vetra_ot_vysoty_s_uchetom_relefa_mestnosti.doc

Долуденко, А.Н. Разработка многофункционального энергетического комплекса на основе гибридной ветродизельной установки с накопителем энергии/ А.Н. Долуденко, Т.Ю. Жораев, А.Н. Новиков, Н.Л. Новиков, Ю.Г. Шакарян.//ОИВТ РАН, Москва, Росия.

Жуйков, В.Я. Енергетичні процеси в електичних колах з ключовими елементами / В.Я. Жуйков, С.П. Денисюк. – Київ: ТЕКСТ, 2010. – 264 с. – (ТЕКСТ).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com